วัดหนองปรือ ระดมพระนักเทศน์ร่วมเทศน์มหาชาติประจำปี 2563

ที่วัดหนองปรือ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดงานเทศน์มหาชาติประจำปี และงานบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 โดยมีพระเถระเข้าร่วม อาทิ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้กิจกรรมเทศน์มหาชาติตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 8.00 น.พระเริ่มพิธีเดินคาถาพัน จากนั้นพระเถระสวดพระพุทธมนต์ มาติกา และ สดับปกรณ์

เวลา 13.00 น.เริ่มเทศน์มหาชาติ โดยมีพระนักเทศน์ชื่อดังท่านพระมหาจารุวัตร (พระมหาชุมพล) และพระมหาเรวัตร จากวัดประยูรวงศาวาส ร่วมเทศนา

สำหรับงานเทศน์มหาชาติเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้นๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน วันเทศน์เวสสันดรชาดกนิยมเทศน์หมดทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง ประกอบไปด้วย ทศพร , หิมพานต์ , ทานกัณฑ์ , วนประเวศน์ , ชูชก ,จุลพน , มหาพน ,กัณฑ์กุมาร , กัณมัทรี , สักกบรรพ , มหาราช , ฉกกษัตริย์ และนครกัณฑ์ ทั้งนี้ยอดบริจาคที่ได้จากการทำบุญในงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ ทางวัดหนองปรือจะได้นำไปพัฒนาวัดในด้านต่างๆ พร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ตามลำดับ.