+บริหารท้องถิ่น

จ่อวิกฤติ!ประปาพัทยาปรับลดเพดานจ่ายน้ำ หลังเหลือน้ำต้นทุนแค่ 20%

นายชัยทัศน์ อิ๊ดแสง ผู้จัดการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บทั้ง 5 อ่างที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาป้อนสู่เมืองพัทยาประกอบด้วย อ่างมาบประชัน อ่างหนองกลางดง อ่างห้วยขุนจิต อ่างห้วยสะพาน และอ่างชากนอก นั้นมีปริมาณเหลืออยู่เพียง 20 % ของความจุหรือเหลือประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม.จากความสามารถในการกักเก็บที่ 40 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งหลายอ่างก็ยังคงต้องรักษาระดับความมั่นคงของอ่างไว้ จึงทำให้การสูบน้ำดิบเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาต้องลดลงด้วย อย่างไรก็ตามทางกรมชลประทานที่ 9 ก็ได้ผันน้ำมาช่วยเสริมจากอ่างบางพระ และอ่างหนองปลาไหล ในอัตรา 8 หมื่น ลบ.ม./วัน รวมทั้งมีการซื้อน้ำจาก East Water จำนวน 2 หมื่น ลบ.ม./วัน การประปาสัตหีบอีก 2 หมื่น ลบ.ม./วัน และการซื้อน้ำจากบ่อดินเอกชนอีกส่วนหนึ่ง ทำให้ขณะนี้การประปาพัทยาสามารถผลิตน้ำและส่งจ่ายให้กับพื้นที่ได้ประมาณ 1.5 แสน ลบ.ม./วัน หรือลดลงจากเดิมที่มีความต้องการกว่า 2 แสน ลบ.ม./วัน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปก่อนที่จะมีพายุฝนตกลงมาเพิ่มเติมขึ้นซึ่งคาดว่าคงจะเป็นช่วงหลังเดือนกรกฎาคมนี้

ปัจจุบันทางการประปาต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวัง และอยากให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประ หยัดและรู้คุณค่า ส่วนกรณีที่ว่าเกรงว่าจะเกิดปัญหาและผลกระทบกับการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงไม่ต้องวิตกกังวลเพราะกรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลบุรีอย่างครอบคลุม โดย มีการจัดวางท่อในลักษณะเครือข่ายที่จัดสรรแบ่งปันกันทั่วทั้งจังหวัด นอกจากนี้ยังจะมีการผันน้ำจากลุ่มน้ำบางปะกง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต อ่างเก็บน้ำคลองหลวง และจากพื้นที่ระยอง จันทบุรี มาเสริมหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนขึ้น เพียงแต่ช่วงนี้อาจมีการปรับลดแรงดันบ้างในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีการใช้น้ำจำนวนน้อยเพื่อความประหยัดเท่านั้น..