-covid-19ชุมชน

ปิดโครงการพัทยาต้องรอด แจกอาหารครบ 43 วัน งบที่เหลือเทใส่ตู้ปันสุข

สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ,สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ,ชมรมสปาเมืองพัทยา ชมรม FOMAพัทยา, ชมรม F&B ชมรมเชฟอาสา และสมาคมร้านอาหารเมืองพัทยา ได้ร่วมกันจัด “โครงการพัทยาต้องรอด”โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเป็นกำลังใจให้กับชาวเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกะรทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้ โดยเป็นความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนในเมืองพัทยา โดยใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 500,000 บาท

ต่อมา ที่บริเวณด้านหน้าสวนอาหารเรือนไทย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้จัดโครงการพัทยาต้องรอด แถลงข่าวปิดโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้นำเงินบริจาคที่เหลือจากโครงการฯ จำนวน 40,000 กว่าบาท นำไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ,นม ,ปลากระป๋อง ,ยาสีพัน ,สบู่ เป็นต้น เพื่อนำไปเติมตู้ปันสุข จำนวน 10 ตู้ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนรับมอบนำเครื่องอุปโภค บริโภคเหล่านี้ไปใส่ในตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป