+การเมือง

สส.ก้าวไกล รุดฟังปัญหาผปก.รากหญ้าภาคกลางคืน พบการเยียวยายังไม่เป็นธรรม

ชลบุรี (22 มิ.ย.63) คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล นำโดย นายวิโรจน์ ลัขณาอดิศร น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.เขต 5 จังหวัดชลบุรี เดินทางมาพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการรากหญ้าภาคกลางคืนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยจัดสถานที่บริเวณบาร์เบียร์ริมถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ในที่ประชุมได้พูดถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับผลกระทบ แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการรากหญ้าภาคกลางคืนและกลุ่มที่ทำงานกลางคืนซึ่งเป็นลูกจ้างต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมจากทางภาครัฐ จึงรวบรวมปัญหานำเสนอต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ตัวแทนของคณะพรรคก้าวไกล ชลบุรี เผยว่าที่ผ่านมาการช่วยเหลือเยียวยาที่เห็นชัดจะเป็นในส่วนของกลุ่มชนชั้นระดับสูง และชนชั้นกลางมากกว่ากลุ่มชนชั้นรากหญ้าที่จะได้รับการช่วยเหลือเพียงข้าวแจกฟรี ซึ่งมองว่าไม่ใช่เป็นการเยียวยาที่เป็นธรรม ปัญหาทั้งหมดที่รับทราบจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป