-ข่าวแดนใต้

เครือข่ายสตรีบาเจาะร่วมแก้ปัญหาไฟใต้ เสนอพื้นที่ปลอดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (11 พ.ย.62) สมาคมประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีเวที สร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย สันติสุข ให้กับแกนนำสตรี อ.บาเจาะ กว่า150 คน ภายใต้การสนับสนุนโครงการ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ บทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหา เพื่อสันติสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการทำเวที กลุ่มสตรี อ.บาเจาะ ในครั้งนี้ กลุ่มสตรี ได้นำเสนอการแก้ปัญหา ทั้ง 3 ฝ่ายประกอบด้วย Party A คือรัฐบาล Party B ฝ่ายผู้เห็นต่าง หรือกลุ่มขบวนการฯ และ Party C ผู้อำนวยความสะดวก (มาเลเซีย) พื้นที่โดยส่วนใหญ่เสนอ พื้นที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ผู้ก่อความรุนแรง ก่อเหตุความไม่สงบ ที่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน ต่อสตรี เด็ก และผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ การทำเวทีดังกล่าว กลุ่มสตรี อ.บาเจาะ ได้เห็นพ้อง แสดงเจตจำนง “ขอให้ยุติความรุนแรง ประชาชนต้องการความสงบสุข”

ด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ต้องชื่นชมกลุ่มแกนนำสตรีในพื้นที่ และขอบคุณ ศอ.บต.ที่สนับสนุน บทบาทสตรี ในการจัดทำเวทีเพื่อสันติสุข ถือว่า สตรีในสถานการณ์ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะผู้หญิงเหล่านี้ เป็นคนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สัมผัสปัญหาโดยตรง ฉะนั้นรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุน บทบาทสตรี ในการทำหน้าที่ หรือให้มีบทบาท ในหลายมิติ ซึ่งสตรีมีความละเอียดอ่อน และมีความแกร่ง ความอดทนสูงในการแก้ปัญหา

รองผวจ.นราธิวาส เปิดเผยอีกว่า อย่างไรก็ตาม การริเริ่มในครั้งนี้ถือว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี ในเกื้อหนุนการสร้างสันติสุข และกระบวนการสร้างสันติสุข หรือสันติภาพ และอยากให้องค์กร สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำดีอยู่แล้ว ได้ต่อโครงการ จัดเวทีถึงชุมชน หมู่บ้านให้ทั่วถึงมากขึ้น รับรู้และเสนอปัญหา สู่การแก้ปัญหา เชื่อมั่นว่า เมื่อเกิดความเข้าใจ และการเข้าถึง ชาวบ้าน ที่นำโดยแกนนำสตรี จะเกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน และอยากให้ ศอ.บต.หรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องขยายผลโครงการให้มากขึ้น ลงลึกจากปัญหาจุดเล็กๆ เพื่อต่อยอด การรับรู้และสร้างความเข้าใจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต่อกระบวนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
รพี มามะ รายงาน