-covid-19ชุมชน

สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงฯพัทยา จับมือภาครัฐ เตรียมแจกถุงยังชีพ 1,000 ถุง

นายดำรงเกียรติ พินิจการ เลขาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การจัดมอบถุงยังชีพ ชุดแรก 1,000 ถุง ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นครั้งมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วม กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา และ ตร.ท่องเที่ยวพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และพนักงานที่อยู่ในภาวะว่างงงาน และตกงาน จากการปิดกิจการตามมาตรการเร่งด่วนของคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรการ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

นายดำรงเกียรติ กล่าวอีกว่า จึงมีแนวคิดร่วมกันในการจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ 1 อาทิตย์ควบคู่ไปกับการที่มีผู้ที่มีจิตใจบุญทำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายในปัจจุบัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นในกับประชาชนที่ปฏิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐที่กำหนดให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยเบื้องต้นจะจัดแจกจำนวน 1,000 ชุด ซึ่งภายในถุงยังชีพจะประกอบด้วย ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ไข่ไก่สด 10 ฟอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ นำมาบรรจุไว้ในถุงยังชีพ

เลขาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า สำหรับการจัดแจกถุงยังชีพในเบื้องต้น 1,000 ชุดนั้น ผู้ที่จะได้รับจะผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่จัดตั้งไว้โดยมีการลงทะเบียนผ่านเพจคุยแบบเก่ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเดือดร้อนว่าจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการนำเอาถุงยังชีพมาจำหน่าย และหลังจากนี้ จะมีการประเมินว่ากิจกรรมที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐได้กำหนด พร้อมทั้งนี้จะมีการต่อยอดการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพไปตามหอพัก และชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือออกไปสู่คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นวงกว้าง ส่วนการมอบถุงยังชีพในชุดแรก 1,000 ถุงนั้นจะมอบให้ในวันเสาร์ที่11 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าฮอลีวูดพัทยา