“เลเจนท์ สยาม” ยันยังไม่ปิดกิจการ แค่ปรับปรุงชั่วคราวไม่มีกำหนด 

                จากกรณีที่มีการนำใบประกาศแจ้งของ “เลเจนท์สยาม” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเขต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 4,000 บาทในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสวนสนุกบนพื้นที่กว่า 164 ไร่ ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ออกมาแชร์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเป็นภาพหนังสือประกาศของทางบริษัทฯ เรื่อง “ปิดกิจการ” เนื่องจากต้องประสบกับภาวะขาดทุนสะสม และสถานะการเงินอยู่ในภาวะวิกฤติ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยพิจารณาให้ปิดกิจการของบริษัทฯลง และต้องเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไปนั้น

                ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563 นางนรินทร ณ บางช้าง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด เลเจนท์สยาม และ นายทัชช ฤทธิมัต ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร รักษาการผู้จัดการทั่วไป เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่าสำหรับ “เลเจนท์สยาม” เปิดดำเนินการมาได้นานกว่า 2 ปี โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ที่จัดสร้างไว้รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ยุโรป และคนไทย ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีจำนวนนัก ท่องเที่ยวกว่าวันละ 3-5 พันคน หรือกว่า 1-2 หมื่นคนในช่วงฤดูท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีการชะลอตัว อีกทั้งยังเกิดปัญหาเรื่องของโรคระบาด “โควิด-19” ขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวหดหายไปกว่า 90-95% ขณะที่ทางบริษัทฯต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก กรณีนี้แม้ทางบริษัทฯ จะมีความตั้งใจในการดูแลและทำความสะอาด พร้อมตรวจวัดไข้และดำเนินการตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมทั้งพยายามในการจัดหาตลาดกลุ่มใหม่มาทดแทนแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ในส่วนของผู้บริหารเองจึงมีการจัดประชุมและมีบทสรุปที่จะปิดกิจการเป็นการชั่วคราว พร้อมทำหนังสือแจ้งให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานทราบเป็นการภายใน เนื่องจากเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯแต่กลับพบว่ามีการนำเอกสารไปแชร์ในโลกโซเชียลจนทำให้เกิดความเสียหาย

                นางนรินทร กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าทาง “เลเจนท์สยาม” จะมีการปิดตัวลงจริง แต่เป็นการปิดเพื่อปรับปรุงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่ปิดกิจการตามที่เป็นข่าวตามโซเชียล เนื่องจากโครงการนี้มีการลงทุนสูงและเพิ่งเปิดดำเนินกิจการมาได้ไม่นาน เพียงแต่ต้องมาประสพกับปัญหาในเรื่องของโรคระบาดจึงต้องปิดตัวลง ที่สำคัญทางบริษัทฯ ต้องการสนองตอบนโยบายของภาครัฐในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 เพราะพื้นที่แห่งนี้ถือว่าเป็นที่ๆมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากด้วย ขณะที่ช่วงปิดชั่วคราวนั้นก็จะมีการลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติม การติดตั้งเครื่องเล่นใหม่ และพร้อมเปิดกิจการทันทีหากสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่ในส่วนของพนักงานจำนวน 300 กว่าคนนั้นได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะมีการจ่ายเงินเดือนพร้อมกับเงินล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดทุกอย่าง และหากเปิดดำเนิน การใหม่ก็พร้อมจะรับกลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมทั้งหมด 

                ส่วนกรณีที่ว่าจะมองอนาคตสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่าง “เลจนท์สยาม” อย่างไรต่อไปนั้น นางนรินทร กล่าวว่าคงต้องมาพูดคุยในเรื่องของการตลาด เพื่อหากลุ่มตลาดใหม่ๆเข้าเสริมตลาดหลักอย่างประเทศจีน  ซึ่งอาจจะเป็นทางยุโรป เอเชีย หรือตลาดภายในประเทศ แต่ยืนยันว่าจะรักษาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้อยู่คู่กับจัง หวัดชลบุรีต่อไปแน่นอน แม้จะต้องมีภาระบ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายขณะที่ปิดตัวเป็นการชั่วคราวก็ตาม ซึ่งเป็นคำยืนยันจากฝ่ายบริหารว่าจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุด ส่วนช่วงที่ปิดชั่วคราวนี้ทาง “เลเจนท์สยาม” ก็ยังมีการดูแลและเปิดให้บริการสำหรับกองถ่ายละคร ภาพยนต์ ที่สามารถมาใช้พื้นที่ได้ตามเดิมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ.