วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาสั่งปรับเงินผู้รับเหมา วันละ1.1แสนบาท หลังงานปรับปรุงถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือไม่เสร็จตามกำหนด

จากกรณีที่เมืองพัทยาดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย แยกชัยพฤกษ์ แยกวัดบุญกัญจนาราม แยกมอเตอร์เวย์ และแยกพัทยาเหนือ โดยสัญญาจ้างการก่อสร้างได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2566 และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งแผนงานดังกล่าวปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างที่แยกวัดบุณย์กัญจนาราม และแยกชัยพฤกษ์ แล้วเสร็จ ก่อนจะเข้าดำเนินการบริเวณแยกพัทยาเหนือทางเข้ามอเตอร์เวย์ โดยมีการปิดเส้นทางการจราจรส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่จะมีการเร่งระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2567 โดยเมืองพัทยาได้ออกประกาศชี้แจงต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการปรับปรุงผิวจราจรและการดำเนินโครงการดังกล่าว กลับไม่เป็นไปตามกำหนด ยังคงมีการเปิดผิวจราจรและยังไม่มีการเทพื้นที่ด้วย ค.ส.ล.ในบางพื้นที่ของโครงการ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแผนงานของเมืองพัทยามีความล่าช้าและผิดสัญญาประชาคมที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมบนถนนสุขุมวิทตลอดแนว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและผลกระ ทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้รับจ้างที่ได้รับสัมปทานโครงการเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและกำหนดเสร็จที่ชัดเจน โดยต่อมา นายปรเมศวร์ ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า จากการร่วมรับฟังปัญหาจากผู้รับจ้างทราบว่าโครงการได้รับผลกระทบจากอุปสรรคหลายด้านทั้งปัญหาพายุฝน และการหยุดงานตามคำสั่งเมืองพัทยาในการจะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือว่ามีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยว จึงมีมติทำการปรับเงินจากปัญหาความล่าช้าจนเลยกำหนดระยะสัญญาที่ทำไว้กับเมืองพัทยา โดยมีอัตราปรับวันละ 114,000 บาท จนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยทางผู้รับจ้างระบุว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 20 วันจากนี้.