+ชุมชนสาธารณสุข

โรงพยาบาลเมืองพัทยา เตรียมปิดให้บริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ เริ่ม 1 มิ.ย.2567

ตามที่เพจเฟซบุ๊คโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกาศ ยกเลิกการให้บริการผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ รวมถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง ร.ต.อ.หญิง พรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้รับคำชี้แจงว่า เนื่องจากโรงพยาบาลฯ เป็นการบริหารงานร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับ บริษัท บางปะกง เวชชกิจ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จะมีการประชุมวางแผนงานร่วมกัน เกี่ยวกับการปรับปรุงอัตรากำลัง เพื่อการให้บริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่ ทั้งนี้หากมีกรณีฉุกเฉิน หรือวิกฤติ สามารถรับบริการได้ที่แผนกอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สำหรับผู้ป่วยนอก ที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ (16.30 – 20.00 น.) ทางโรงพยาบาลจะเก็บค่าบริการในอัตรา 100 บาท ตามระเบียบว่าด้วยอัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ.2566 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 103 900