วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

“รองฯ มาโนช” แจงกลางที่ประชุมสภาเมืองพัทยา เหตุขยะเกลื่อนงาน BURAPA PATTAYA BIKE WEEK เล็งทำข้อตกลงผู้จัดต้องเก็บขยะก่อนส่งคืนพื้นที่

ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บขยะและการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบการจัดงานโครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ครั้งที่ 27 หรือ “BURAPA PATTAYA BIKE WEEK & SPIRIT OF HEROES 2024 ณ บริเวณสาธารณะเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีปริมาณขยะภายในงานและหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจำนวนมากและมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในพื้นที่จัดงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่จัดงานเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ทุ่มงบประมาณในการจัดานจำนวนมาก แต่หลังจากงานจบจะพบขยะจำนวนมากถูกทิ้งเกลื่อนกลาดรอบพื้นที่จัดงาน

“อยากฝากฝ่ายบริหารไปถึงผู้จัดงานให้มีการจัดแนวทางการรักษาความสะอาดและเก็บขยะหลังงานเสร็จส่งคืนพื้นที่จัดงานให้กลับมาดังเดิม หากมีการจัดงานขึ้นอีกในปีต่อๆไป ควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ลงบนพื้นเต็มไปหมด ทำให้ภาพลักษณ์ของสถานที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเสียหาย ทั้งนี้สมาชิกสภาพร้อมสนับสนุนการจัดงานBURAPA PATTAYA เพียงแต่อยากให้ผู้จัดมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการรักษาความสะอาดของสถานที่ให้มากกว่านี้ เนื่องจากทุกปีจะมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของขยะที่ถูกทิ้งกลาดเกลื่อนพื้นส่งกลิ่นเหม็นให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่จัดงาน อีกทั้งหากครั้งต่อไปจะมีการจัดงานขึ้นในพื้นที่ในเมืองพัทยาอยากให้ฝ่ายบริหารแจ้งผู้จัดให้ยกระดับคุณภาพการจัดงานดังกล่าว

ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้ตอบกระทู้ดังกล่าวว่า สำหรับ”BURAPA PATTAYA BIKE WEEK & SPIRIT OF HEROES เป็นงานที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งเมืองพัทยาได้มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มไบค์เกอร์จากทั่วประเทศเข้ามาร่วม รวมถึงกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ ส่วนพื้นที่จัดงานด้วยเป็นพื้นที่ที่แคบ และการจัดงานมีการจัดบูธจำหน่ายอาหารและสินค้า มีการวางสิ่งของเต็มพื้นที่ ทำให้การบริหารจัดการเรื่องของการรักษาความสะอาดและขยะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาจะส่งเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดและเก็บขยะตลอดการจัดงาน เหมือนกับการจัดงานเทศกาลต่างๆ ก็ตาม แต่ด้วยปริมาณคนที่ร่วมงานมากเกินพื้นที่การจัดงานที่จะรองรับได้

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในปีต่อไปเมืองพัทยาจะพูดคุยกับผู้จัดงานเรื่องของแนวทางบริหารจัดการจัดเก็บขยะและการรักษาความสะอาดในสถานที่จัดงาน และจะให้ผู้จัดหาทีมดูแลการจัดงานและคนจัดเก็บขยะมาดำเนินการด้วย หากให้เมืองพัทยาดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ได้แล้ว และจะต้องมีการจัดทำ MOU กับผู้จัดงานใหม่ว่าหลังจากงานเสร็จจะต้องคืนพื้นที่กลับมาเหมือนเดิม ขยะจะต้องไม่มีทิ้งเกลื่อนกลาดเหมือนที่ผ่านมา