วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+งานสารทเดือนสิบศาสนา/วัฒนธรรม

ชมรมชาวใต้ศรีราชา เตรียมจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม&อาหารพื้นบ้านชาวใต้

ที่ห้องประชุมบาหลี ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (24 กันยายน 2566) เมื่อเวลา 10.00 น. นายชำนาญ ขาวทองประธาน ชมรมชาวใต้ศรีราชา นายปริญญา คำบางปราชญ์ นายปรีชา ถินพรรค์ รองประธานจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในฐานะที่ปรึกษาชมรมชาวใต้ศรีราชา จัดงานแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการชมรมชาวใต้ศรีราชา ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ หรือ “งานชิงเปรต” ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ วัดจุกกะเฌอ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี และคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณี “สารทเดือนสิบ” เป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องน้องชาวใต้ และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ภายในงานได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ รำมโนราห์ ขบวนแห่หมรับ พิธีชิงเปรต และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้านด้วย