วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

ทต.ตะเคียนเตี้ย จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “แต่งหน้า-ทำผมเพื่ออาชีพ”

ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (9 สิงหาคม 2566)นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะการแต่งหน้าทำผมเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา สตรีดีเด่น ปี2562 และช่างแต่งหน้าชื่อดัง มาเป็นวิทยากรศิลปะการแต่งหน้า

สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ศิลปะการแต่งหน้าทำผมเพื่ออาชีพ”นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่เยาวชน สตรี และประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย เสริมสร้างความมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการทำงาน สามารถแต่งหน้าตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แก้ไขปัญหาการว่างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ทั้งนี้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชนต่างๆ จำนวน 50 คน