ปี2565 ชลบุรีแชมป์นักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเทึ่ยวสูงสุด คาดไตรมาสแรกปี2566 ออกแววดี ต่างชาติ-ทัวร์จีน จ่อเข้าพรึ่บ

ชลบุรี (13 ม.ค.2566) ในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและแนวโน้มความเติบโตของตลาด หลังจากที่หลายประเทศมีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้

ทั้งนี้จากการรายงานผลสำรวจด้านการท่องเที่ยวในปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่าจังหวัดชลบุรีแม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่อาศัยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก แต่ก็ยังดีที่หลายหน่วยงานพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ จนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาช่วยเสริมและสนับสนุนเติมเต็มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์ โดยสัดส่วนนั้นพบว่าในช่วง 11 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.3 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ที่ 12.5 ล้านคน ถือว่าจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วย จังหวัดภูเก็ต เป็นอับดับที่ 2 สลับกับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จังหวัดภูเก็ตมาเป็นอันดับที่ 1 และชลบุรีตามมาเป็นอันดับที่ 2

อย่างไรก็ตามในปี 2566 นี้ที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคลง จึงทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจาก ประเทศรัสเซีย และอินเดีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะที่จากนี้อีกประมาณ 3 เดือนหรือในช่วงไตรมาสแรก คาดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเริ่มทยอยกลับมา นอกจากนี้ ยังจะมีนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย ลาว เวียดนาม และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามามากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปด้วย

ในปี 2566 นี้ แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวเริ่มจะส่งสัญญาณดีขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ททท.เองก็ยังคงให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเช่นเดิม โดยจะมีมาตรการหรือแคมเปญส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม หรือ Event ประจำปีของเมืองพัทยา รวมไปถึงกิจกรรม Family Destination หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว

รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นวันธรรมดาเป็นหลัก โดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดสัมมนา หรือการอบรมของหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป.