-ชุมชน

ทหารเรือ 7 กองพัน สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันกองทัพไทย

สัตหีบ,ชลบุรี (18 ม.ค.63) พลเรือเอก ทิวา ดาราเมือง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพเรือ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ตลอดจนกำลังพลของหน่วยทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กระทำยุทธหัดถีมีชัยเหนือข้าศึก รักษาราชอาณาจักรให้ดำรงความเป็นชาติจนถึงปัจจุบัน และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงน้อมใจจัดการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้ง แสดงถึงแสนยานุภาพความเป็นปีกแผ่น ในการผนึกกำลังของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท และพระบารมี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

ในส่วนของกองทัพเรือ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพเรือ ในเวลา 10.30 น. ประกอบพิธีสงฆ์ เวลา 15.30 น กระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประกอบด้วย กำลังพลสวนสนาม จำนวน 7 กองพัน จาก กองเรือยุทธการ จำนวน 2 กองพัน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1กองพัน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 กองพัน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 2 กองพัน กรมสารวัตรทหารเรือ จำนวน 1 กองพัน มีกำลังพลสวนสนามทั้งสิ้น 1,011 นาย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี