กลุ่มบิ๊กไบค์ยะลาร่วมกับชาว อ.รามัน ละหมาดฮายัต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณสวนขวัญเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา(28 กค.2565) กลุ่มผู้รักรถบิ๊กไบค์ในพื้นที่ จชต.จำนวนกว่า 200 คัน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยได้ขับรถบิ๊กไบค์ ออกจากสวนขวัญเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามุ่งหน้าสู่มัสยิดกลางอิสลาเมียะห์ ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน เพื่อทำการละหมาดฮายัต พร้อมขอดุอาร์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

นายกูอาดือนัน รงโซ๊ะ ประธานกลุ่มไบค์เกอร์อิสระยะลา กล่าวว่าการรวมตัวจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของกลุ่ม หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลมาโดยตลอด ครั้งนี้สมาชิกทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การละหมาดฮายัต ขอพร ให้พระองค์ทรงมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง การกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแปรอักษร ทรงพระเจริญ โดยสมาชิกกลุ่ม การปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้

ขณะที่ พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากจิตอาสาของชาวบิ๊กไบค์ที่ต้องการมีกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จะเห็นว่าความเป็นจิตอาสา การคิดดี ทำดี คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่