เมืองพัทยาจัดที่จอดรถลานโพธิ์ฯ-เปิดลานสีฟ้าให้จอดฟรี รับมือคนแห่เที่ยวช่วงหยุดยาว พร้อมวอนทุกคนเคารพกฎจราจร

ที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายคมกฤต พลวิชิต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเมืองพัทยา , นายสันติ คลองน้อย ประธานชุมชนลานโพธิ์ เดินทางมาที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อดูการจัดระเบียนลานจอดรถ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ รับมือนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 28-31 กรกฎาคม 2565 นี้

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าจากการจัดระเบียบการจราจรในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา 5 วัน เมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการระดมเจ้าหน้าที่ในการระบายรถ และจัดรถเข้ามาในตลาด ภาพรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่าประสบผลสำเร็จ การจราจรติดขัดน้อยมาก ดังนั้นในวันหยุดยาวนี้ เมืองพัทยาได้ใช้แนวทางในการจัดระเบียบแบบเดิม แต่จะเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เป็น 12-15 คนต่อผลัด และจะมีการจัดระเบียบเพิ่มเติมบริเวณริมกำแพงรั้วของศูนย์พัทยารักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีรถเข็นขายของและรถจักรยานยนต์หลายคันมาจอดทิ้งไว้ ทำให้พื้นที่จอดรถคับแคบ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนและชาวบ้านให้จอดรถในที่จอดรถที่ทางเมืองพัทยาจัดไว้ให้

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่าส่วนพื้นที่จอดรถด้านหน้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบรถ ในการส่งรถเข้าที่จอดด้านใน หากพบว่ามีพื้นที่จอดรถด้านในว่าง พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าไม่วางของหรือตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าล้ำทางเดินรถ ส่วนรถที่มาจากแยกไฟแดงนั้น จะกั้นเลนรถที่จะวิ่งเข้ามาในตลาดด้วยแท่งจราจรล้มลุก เพื่อไม่ให้รถที่มาเลนขวาตัดเลนเข้าตลาด ส่วนของการจัดการจราจรนั้น ทางเมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้ 2 ผลัดเช่นเดิม เริ่มปฏิบัติหน้าที่เวลา 08.00-17.00 น.เป็นต้นไป พร้อมเตรียมประสานเจ้าหน้าที่ในการปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นการระบายรถ

“แต่ถึงแม้ว่าทางเมืองพัทยาจะจัดระบบในการจัดระเบียบที่จอดรถเอาไว้ดีอย่างไร หากนักท่องเที่ยวไม่เคารพกฎจราจร จอดในที่ห้ามจอด ก็คงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเช่นเดิม คงต้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวเคารพกฎระเบียบจราจรร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน” นายวุฒิศักดิ์ กล่าวย้ำ

รองนายกเมืองพัทยา ยังกล่าวถึงบริเวณแหลมบาลีฮายด้วยว่า ในช่วงหยุดยาว 4 วันนี้ มีการเปิดพื้นที่ลานกิจกรรมสีฟ้า ให้รถนักท่องเที่ยวได้จอดฟรี โดยเน้นการบริหารจัดการในแผนเดิม ซึ่งเมืองพัทยาจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของรถเข้าออกและดูแลความปลอดภัยของรถนักท่องเที่ยวเอาไว้ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าการเปิดพื้นที่ลานกิจกรรมสีฟ้าเพื่อใช้เป็นลานจอดรถนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ได้เป็นอย่างดี.