ชมภาพ..งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี (11 กรกฎาคม 2565) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล โดยมี พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓ ,ดร.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันเรื่อยมา แต่เดิมพุทธศาสนิกชน จะใช้ “ขี้ผึ้ง” ในการทำเทียน ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆ มัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ และจัดขบวนนำไปถวายวัด การรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อถวายแก่พระสงฆ์เพื่อจุดบูชาตามอารามและเพื่อถวายให้พระสงฆ์สามเณรนำไปจุดเพื่ออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจำพรรษา

ต่อมาในการทำเทียนนั้น เริ่มมีการพัฒนา โดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วม ซึ่งจะนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆ แม้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย แต่ยังมีการสืบทอดรักษาประเพณีโบราณนี้ไว้ แสดงถึงความสวยงามของศิลปะการแกะสลักเทียนและความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้ว่างเว้นจากการจัดงานกว่า 2 ปี โดยในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย จังหวัดชลบุรีได้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งสวยงามจากหน่วยงานต่างๆ เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่หน้าวัดน้อย จนถึงบริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ โดยมีประชาชนชาวชลบุรีให้ความสนใจร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่ตลอดเส้นทาง

สำหรับการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ในปีนี้ มีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ,เทศบาลเมืองชลบุรี ,โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ,สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และโรงเรียนชลกันยานุกูล

ผลการตัดสิน : เทศบาลเมืองชลบุรี และโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 และโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ