ทม.หนองปรือร่วมกับพม.ชลบุรี สำรวจหาผู้สูงวัยอายุ 100 ปี เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อคนทุกช่วงวัย

ที่บ้านเลขที่ 34/81 ม.5 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ มาตรวจเยี่ยมผู้สูงวัย ที่มีอายุ 100 ปี รายที่ 2 เก็บข้อมูล นำไปเสนอ พม.ชลบุรี เพื่อเตรียมที่จะมอบใบประกาศยกย่องเป็นเกียรติแก่ครอบครัวสืบไป

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ กองสวัสดิการสังคมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าเฟ้นหาผู้สูงวัย ที่มีอายุ 100 ปี ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งนางกิมตัน พ่อค้า ถือเป็นรายที่ 2 ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี โดยเกิดในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2464 รวมอายุได้ 101 ปี

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ และจะส่งรายชื่อ ผู้สูงอายุ ทั้ง 2 รายที่พบในพื้นที่ เสนอต่อสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อคนทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด อยู่อย่างไร คนสามวัย จะอบอุ่นปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ โดยหนึ่งในกิจกรรมหลักของการจัดงาน จะเป็นการมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง สำหรับผู้สูงวัย ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี อันจะเป็นการเสริมสร้างกำลังให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป

ขณะที่สำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย นางนิตยา จิตติเรืองเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งการวัดค่าอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือด และตรวจวัดค่าความดันโลหิต พบว่าตัวเลขที่ได้ของคุณยายกิมตันอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงได้ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจ พร้อมกับยังได้มอบถุงยังชีพ ไข่ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ นางกิมตัน ได้นำไปใช้อีกด้วย.