อาชญากรรม

จับไม่มีหมด! ทรภ.1จับเรือประมงเวียดนามโผล่ทำประมงน่านน้ำไทย

            เมื่อวันที่ 8 ม.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1(ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งมีเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยบริเวณกลางอ่าว จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ พิกัด แลต 11 องศา 59.89 ลิปดาเหนือ ลอง 100องศา 19.58 ลิปดาตะวันออก จึงได้สั่งการให้ เฮลิคอปเตอร์ และเรือตรวจการณ์272 (เรือ ต.272) เข้าตรวจสอบ และสามารถจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามได้1 ลำ พร้อมลูกเรือ 1 คน จึงได้ควบคุมมายัง ท่าเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผบ.ทรภ.1/รองผอ.ศรชล.ภ.1 เข้าตรวจสอบ

            จากการตรวจสอบพบว่า เรือประมงลำดังกล่าว เป็นเรือประมงประเภทเรือเบ็ดราวหมึก เดินทางมาจาก อ.ฟูก๊วก จ.เกียงยาง ประเทศเวียดนาม เข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยได้ 8 วันแล้ว  จากนั้นได้ส่งตัวให้ จนท.ตร.สภ. สัตหีบ ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบจับกุมเรือประมงต่างชาติในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามหลักสากลดูแลลูกเรือที่ถูกจับกุมอย่างดีตามหลักสิทธิมนุษยธรรม ก่อนส่งตัวให้ จนท. ตร.ดำเนินการต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี