-ภาพข่าว

“เบียร์ ปรเมศวร์” ร่วมงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีครูมาใหม่โรงเรียนเมืองพัทยา 7

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่น พร้อมต้อนรับครูคนใหม่ โดย คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาร่วมงานเลี้ยงอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น

 

สำหรับงานเลี้ยงส่งครูที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่น พร้อมต้อนรับครูคนใหม่ รวม 2 ราย คือน.ส.สถาพร ละวิโรจน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่วยราชการโรงเรียนเมืองพัทยา7 (บ้านหนองพังแค) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 10 และนายปกรณ์ พิมลสกุล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

ภายในงาน นายปรเมศวร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพัฒนา รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับครูทั้ง 2 ท่าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.