นายกอบจ.ชลบุรี เผยแผนจัดซื้อ-กระจายวัคซีนทางเลือก ขับเคลื่อนเปิดเมือง 1 ต.ค.กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เปิดเผยแผนกระจายวัคซีนว่า หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 110,000 คน รวม 220,000 โดส ซึ่งขณะนี้ได้มีระดมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 ให้กับชาวชลบุรีในทุกอำเภอ โดยได้มีการกระจายวัคซีนไป 10 % ของจำนวนประชากรในแต่ละอำเภอ ทั้งนี้บางอำเภอที่มีประชากรไม่มานักก็ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนในอำเภอใหญ่ ๆ ก็ได้เร่งฉีดวัคซีนวิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 และคาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ จะจัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเข็มที่ 1 ได้ครบหมด

ทั้งนี้เชื่อว่าวัคซีน 10% ที่อบจ.ชลบุรีได้จัดซื้อให้กับทุกอำเภอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้การฉีดวัคซีนของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามเป้าที่จังหวัดชลบุรีกำหนด 70% ซึ่งรวมกับวัคซีนที่อบจ.ชลบุรีจัดซื้อ 10% จะทำให้จังหวัดชลบุรีมีประชาชนกรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิน 70-80% ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้กับมาอีกครั้ง

นอกจากนี้ อบจ.ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 25,000 คน รวม 50,000 โดส ขณะนี้ทางจังหวัดชลบุรีและกาชาดได้ร่วมหารือการเปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สภากาดชาดไทยกำหนด โดยการจัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นานั้นจะจัดฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มหลักนั้นจะมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถฉีดเป็นเข็ม 3 ได้ ส่วนกลุ่มที่เหลือจะให้บริการฉีดเข็ม 1 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยอีกว่า สำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคม 2564 นี้ ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่รายได้ที่สำคัญที่สุดคือรายได้จากการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนก็เร่งผลักดันให้สามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่สิ่งที่สำคัญการเปิดเมืองคือการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด อีกทั้งการวางมาตรการที่ดีในการป้องกันการติดเชื้อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบรี ซึ่งแผนการจัดซื้อวัคซีนของอบจ.ชลบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนการเปิดระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดชลบุรีเองและประชากรที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่อไป.