วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ทม.ศรีราชา เตรียมสำรอง รพ.สนามกักตัวผู้ป่วยโควิด ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่ภายในโรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา วงเวียนหอนาฬิกาเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจและตรวจสอบสถานที่ในการ เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด นำมาพักและคัดกรองเพื่อรักษาตัว ในเขตอำเภอศรีราชา ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันในอำเภอศรีราชา มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการรับผู้ป่วยเข้าไปดูแล ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยมากักตัวเพื่อคัดกรอง

เทศบาลเมืองศรีราชา จึงไม่นิ่งนอนใจโดยได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการแพร่ระบาดและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มาสำรวจโรงยิมของทางเทศบาลเมืองศรีราชาแห่งนี้ ก่อนตรียมปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ภายในใหม่ เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคำสั่งผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
อธิบดี บุญชารี รายงาน