covidchon

โควิด-19 ชลบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ครึ่งร้อย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงตลาด-บ.เอกชน

วันนี้ สสจ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 52 ราย
1. Cluster ตลาดใหม่ 7 ราย
2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในครอบครัว เชื่อมโยงตลาดใหม่) 1 ราย
3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในที่ทำงาน เชื่อมโยงตลาดใหม่) 1 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในที่ทำงาน เชื่อมโยง บริษัท โอคุมุระ) 1 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในที่ทำงาน บริษัท UACJ จ.ระยอง) 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 5 ราย
6.2 จากที่ทำงาน 2 ราย
7. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 14 ราย
8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 20 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 141 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,557 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม
แผนการตรวจเชิงรุกประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 มีจำนวน 534 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มากขึ้นซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในโรงงาน 3 แห่ง และตลาด 1 แห่ง ขอความร่วมมือ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไปข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา

พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป
# ค้นหาให้ทั่ว กักตัวให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน สู้ภัยโควิด-19
#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ