วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนแรงงาน

ก.แรงงานเตรียมตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ คาดเริ่มได้สัปดาห์นี้

ที่ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (3พ.ค.2564) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรม และสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดสรรเป้าหมายการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ จำนวน 33,530 คน โดยจะตรวจให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด และพบลูกจ้างผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง คาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการได้ภายในสัปดาห์นี้