เทศบาลเมืองหนองปรือ บิ๊กคลีนนิ่งสำนักงาน ตัดวงจรการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงานทุกกองงาน ร่วมกันนำน้ำยาทำความสะอาดชุบเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน และพื้นที่บริเวณกองงานของตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากเทศบาลเมืองหนองปรือขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ ให้ติดต่อที่บริเวณชั้น 1 ไม่อนุญตให้คนนอกขึ้นไปด้านบนสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เผยว่า การทำกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ของทางเทศบาลพร้อมใจกันทำเป็นประจำทุกเดือน หรือเดือนละ 2 ครั้งอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ปัจจุบันทางเทศบาลฯ จะให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการตามกองงานต่างๆ ติดต่อที่ชั้น 1 เท่านั้น แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลเองหลายกองงานต้องเดินทางออกไปทำงานด้านนอก มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน ทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน ทุกกองงานร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบโต๊ะทำงาน และที่โต๊ะทำงานของตัวเอง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผสมเอาไว้ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ โดยน้ำยาที่ใช้เป็นคลอรีนผสมกับน้ำในปริมาณเข้มข้นเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี.