covidchon

สถานการณ์โควิด-19 ในจ.ชลบุรี วันที่ 27 เม.ย.2564 ผู้ติดเชื้อลดแต่ยอดสะสมทะลุ2พันคน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรีรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 80 ราย จำแนกได้ดังนี้

1. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 Cluster Flintstone 3 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 171 ราย)

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ 5 ราย ได้แก่
2.1 BONE PUB 4 ราย
2.2 สถาบันเทิงอื่นในพัทยา 1 ราย

3. สถานประกอบการ 1 ราย

4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน กทม. 3 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.นครสวรรค์ 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชลบุรี 2 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันระหว่างสอบสวนโรค 29 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 33 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 267 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 68 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 36 ราย

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

หลังสงกรานต์ อาจมีการนำเชื้อเข้าไปแพร่ในสถานที่ทำงาน เช่น ออฟฟิต โรงงานได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1. เลิกงาน ไม่สังสรรค์
2. อาหาร ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ