สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ชลบุรี วันที่ 14 เม.ย.2564 ยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 99 ราย

1. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 cluster Flintstone 5 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย)

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

2.1 Cetus พัทยา จำนวน 3 ราย

2.2 Bone พัทยา จำนวน 1 ราย

2.3 The Box 69 พัทยา จำนวน 3 ราย

2.4 Garden 168 จำนวน 3 ราย

2.5 Insomnia พัทยา จำนวน 1 คน

2.6 Infinity ศรีราชา จำนวน 4 ราย

2.7 Replay บางแสน จำนวน 3 ราย

2.8 สถานบันเทิงใน กทม. จำนวน 4 ราย

3. ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 29 ราย

4. จากต่างจังหวัดเข้ามารักษาชลบุรี 2 ราย

4.1 สมุทรปราการ จำนวน 1 ราย

4.2 ระยอง จำนวน 1 ราย

5. อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวน 41 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 342 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 984 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด

การระบาดในเขต อ. เมือง เริ่มชลอตัวลง แต่อำเภอบางละมุงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มพนักงานและผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิง

การระบาดยังไม่ได้แพร่กระจายเชื้อออกไปในหลายรุ่น เนื่องจากได้รับความร่วมมือในการมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาผู้สัมผัส และการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง

ขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป.
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ