วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์โรคโควิด=19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 มี.ค.2564 พบผู้ติดเชื้อ 1 คน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 1 ราย ซึ่งเป็นการติดตามตรวจค้นเชิงรุกจากกรณีที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติซึ่งเคยถูกกักตัวในสถานกักกันที่รัฐกำหนด (ภาคเอกชน)และระหว่างกักกันตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 3 ครั้ง ชาวต่างชาติรายนี้ป่วยด้วยการติดเชื้อโควิด-19 และรักษาที่ต่างจังหวัด แต่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายนี้ จะมีการส่งตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้

และจะมีการส่งตรวจหาลักษณะลำดับพันธุกรรมที่ รพ. รามาธิบดี เพื่อเทียบเคียงและวิเคราะห์การติดหรือแพร่เชื้อระหว่างชาวต่างชาติและผู้สัมผัสใกล้ชิดรายนี้

เนื่องด้วยยังมีการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย และไม่ได้จำกัดการเดินทาง เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ภายใต้มาตรการการควบคุมการระบาด

ชลบุรีอาจจะมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้บางวันทั้งที่เป็นซากเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าชลบุรี หรือยังคงหลงเหลือในชลบุรี

ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สถานประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ ยังคงตระหนักและมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาด
# ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ
# การตรวจค้นพบเชื้อโควิด-19 เป็นภาวะปกติที่พบได้ แต่ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการระบาด