นายก THA เชื่อ 12 State Quarantine พัทยา รัฐฯ ยังต้องหนุนงบฯ คาดยังมีคนไทยรอเดินทางกลับประเทศอีกมาก

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลอุดหนุนงบประ มาณให้กับโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 12 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรองรับและกักตัวชั่ว คราว 14 วัน สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2563 และมีกำหนดการจะดำเนินการสิ้นสุดลงภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า กรณีนี้ส่วนตัวแล้วมองว่าคงยังจะต้องมีการขยายระยะเวลาของสถานที่จัดทำ State Quarantine ต่อไปอีกสักระยะ เนื่องจากปัจจุบันยังมีคนไทยที่มีความประสงค์ในการเดิน ทางกลับประเทศ แต่ขาดกำลังใช้จ่ายในการกักกันตัวตามสถานประกอบการโรงแรมจำนวน 14 วัน อยู่อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐเองคงจะต้องอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปอีกสักประมาณ 1-2 เดือน จนกว่าการฉีดวัคซีนจะครอบคลุมทั้งในส่วนของคนที่เดินทางเข้าประเทศ และคนที่อยู่ในประเทศให้ได้สัดส่วนไม่น้อยกว่า 60 % เพื่อตอกย้ำด้านความปลอดภัยและหยุดสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการเปิดประเทศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน.