สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 17 ก.พ.2564

ชลบุรี:สสจ.ชลบุรีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น.ว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

#อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ