วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19การศึกษาชุมชน

เปิดเรียนแน่นอน ก.พ.นี้ อุ่นใจได้ เมืองพัทยาทำความสะอาดครั้งใหญ่ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคเข้มข้น

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ม.ค.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ร่วมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาทำความสะอาดพื้นที่ รวมถึงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อต้อนรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากเรื่องของการทำความสะอาดแล้ว ยังแนะนำคณะครูในช่วงเวลาเปิดเรียนถึงมาตรการในการคัดกรองและเฝ้าระวัง หากพบเด็กที่มาเรียนมีไข้สูงกว่า 37 องศา อนุญาตให้หยุดเรียนได้ทันที นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยของเด็กนักเรียนทุกคน จะต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวด รวมถึงการให้ความรู้แก่ครูในเรื่องของการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมของโรงเรียน จะต้องไม่มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม โดยให้ดำเนินการตามมาตรการของไวรัสโควิด-19 ในช่วงแรกที่เคยปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นในส่วนผู้ปกครองก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้บุตรหลานพกเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือตลอดเวลา รวมถึงล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

นายมาโนช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังคงฝากถึงคณะครูในการสำรวจเด็กนักเรียนที่มีการย้ายที่เรียนตามผู้ปกครอง ในช่วงนี้ หากพบว่ามีนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนมาเรียนจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือมีผู้ปกครองทำงานในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง ให้ทางโรงเรียนทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาทันที เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา คอยกำชับคุณครูแต่ละโรงเรียนอย่างใกล้ชิดในเรื่องของมาตรการ อาทิ ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา และลดเวลาในการทำกิจกรรม จัดจุดล้างมือแอลกอฮอล์ล เจลล้างมืออย่างเพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา ตลอดเวลา เป็นต้น.