-covid-19ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

นายก THA ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯชลบุรี สั่งปิดโรงแรม หวังเข้าเงื่อนไขประกันสังคม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีการพิจารณาออกคำสั่งให้ปิดกิจการจากทางภาครัฐอย่างเป็นทางการ เพราะว่าในตอนนี้ธุรกิจโรงแรมถึงแม้จะยังไม่มีคำสั่งให้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราว สภาพก็เหมือนกับปิดกิจการอยู่แล้ว เนื่องด้วยไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ

ทั้งนี้ หากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราวที่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะเข้าเงื่อนไขและมีผลในเรื่องของการประกันสังคม ลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคมก็จะได้ 50% ของค่าจ้างขั้นต่ำ สูงสุดจำนวน 15,000 บาท ก็เท่ากับลูกจ้างจะได้รับประมาณ 7,500 บาท ตรงนี้ก็จะช่วยให้ลูกจ้างมีรายได้จากประกันสังคมเดือนละ 7,500 บาท ส่วนทางผู้ประกอบการจะช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ๆ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็จะน้อยลง

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจากผลกระทบโควิด-19 ผู้ประกอบการก็มีการปรับลดลูกจ้างออกไปบางส่วนแล้ว แสดงว่าพนักงานชุดที่เหลืออยู่คือกลุ่มที่ผู้ประกอบการอยากจะเก็บพนักงานชุดนี้เอาไว้จริง ๆ แต่จะให้มีการจ่ายเงินเดือนเต็ม ๆ โดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาเลยนั้น ผู้ประกอบการก็แบกภาระตรงนี้ไม่ไหว จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสั่งปิด เพื่อให้ลูกจ้างได้ไปรับจากทางประกันสังคมส่วนหนึ่ง และได้เสริมจากทางผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในทางผู้ประกอบการเองทราบดีว่าเงินจำนวนดังกล่าวที่ลูกจ้างได้รับจากทางประกันสังคมคงไม่เพียงพอ และคงไม่มีผู้ประกอบการรายไหนใจร้าย ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น บางโรงแรมมีสวัสดิการที่พักให้ลูกจ้างฟรี หรือมีอาหารให้ลูกจ้างรับประทานฟรี เป็นต้น ซึ่งการเดินทางไปดังกล่าวไม่ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง เนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้ฝากหนังสือดังกล่าวไปกับนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ว่าฯ ไปแล้ว.