+กีฬา

เมืองพัทยา เตรียมระเบิดศึก “บาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น” ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 × 3

ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายขจรเดช อภิชาติตระกูล ผอ. ททท.สำนักงานพัทยา นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และประธานชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่นประจำปี 2563 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 × 3 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาเข้าร่วมการแถลงข่าว อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่นประจำปี 2563 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 × 3 เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานบินศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป