ประชาสัมพันธ์

ครอบครัวโกลาตี ร่วมกับวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีเทกระจาดแจกทาน งานบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ประจำปี 2563

ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ( 11 พฤศจิกายน 2563 ) ครอบครัวโกลาตี จัดให้มีพิธีเทกระจาดแจกทาน งานบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดฯ ได้นำภิกษุสงฆ์ มาอำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ ต่างเดินทางมารับเครื่องอุปโภค-บริโภคเป็นจำนวนมาก

ด้วยวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวัง และป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักภายในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนในหลายครอบครัว ต่างต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในการดำรงชีพ จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว พบว่าผู้ประกอบการหลายราย มีการปลดพนักงาน เพื่อพยุงธุรกิจ และอีกหลายรายต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว จากภาวะดังกล่าวล้วนส่งผลต่อแรงงานเป็นจำนวนมาก ที่เดินทางมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมืองพัทยา

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และส่งกำลังใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ครอบครัวโกลาตี จึงได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมาบริจาคให้แก่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวน 1,000 ถุง พร้อมกับยังได้นำเงินสดอีกจำนวนหนึ่งมอบให้ประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ อันเป็นการแสดงน้ำใจ และมอบความปรารถนาดีส่งต่อให้แก่กันอีกด้วย