วธ.ชวนเที่ยวตลาดวัฒนธรรม “ไทยเพลิน เดินชมชิม ริมชายหาดพัทยา”

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จ.ชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ร่วมกับ บริษัท ไอซีซี จำกัด จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อไทยเพลิน เดินชมชิม โดยได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการไทยเพลิน เดินชมชิม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการด้านการควบคุมหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการประชาสัมพันธ์และการแสดงเชิงสัญลักษณ์ทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น และเกิดความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยการขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีฐานการจัดแสดงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่กับชุมชน

รวมทั้งเป็นพื้นที่ศึกษากิจกรรมทางด้านภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และที่สำคัญคือการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการร้านค้าศิลปินพื้นบ้านรวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 16.00-22.00 น. ที่บริเวณริมชายหาดพัทยากลาง ซึ่งในงานจะพบกับการจัดแสดงพร้อมสาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีที่น่าสนใจ ศิลปะการแสดงศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินสากล อาทิ การแสดงจากชุมชนจีนโบราณชากแง้ว การแสดงพื้นบ้านชุดรำวงย้อนยุค อาหารที่จะมีมาอย่างหลากหลายไม่ซ้ำในแต่ละวัน