วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

รองนายกเมืองพัทยา ติดตาม 2 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ และนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่นเมืองที่บริเวณสวนสาธารณะ ลานโพธิ์ นาเกลือ และโรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)

ผลการติดตามความคืบหน้า สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ พบว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จุด โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) นั้น มีโครงการก่อสร้างโดมโรงเรียน ซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเป็นรูปธรรมด้านระบบสาธารณูโภคขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้ ยังกำชับให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งสะท้อนความห่วงใยในทุกมิติของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาด้วย.