นายกเมืองพัทยารับผวจ.ชลฯ สั่งเร่งตรวจการก่อสร้างอาคารในวอล์กกิ้ง สตรีท หากทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ให้ดำเนินคดี ไม่มีข้อยกเว้น

นายปรเมศวร์ งามพิเชษ

Read more