ชูสิทธิ์ ปัญจมาลา เฉือน ท้อป กีระติ บัวลง ครองแชมป์เรือใบประเภท OK ในการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ

ชลบุรี (16 ธันวาคม 2564) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ หรือ 2021 National Sports Day Regatta ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในกีฬาเรือใบ

อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเรือใบทีมชาติเข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะมีการเก็บตัวนักกีฬาเรือใบในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ณ จังหวัดตราด

สำหรับการแข่งขันเรือใบวันกีฬาแห่งชาติ ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรือใบประเภทโอเค ประเภทเลเซอร์ 4.7 และประเภทออพติมิสต์ มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 81 ลำ นักกีฬา 80 คน แยกเป็น ประเภทโอเค 24 ลำ ประเภทเลเซอร์ 4.7 13 ลำ และประเภทออพติมิสต์ 44 ลำ ทำการแข่งขันจำนวน 3 วัน โดยในวันนี้แข่งขันได้ประเภทละ 3 เที่ยว รวมสามวัน แข่งขัน 9 เที่ยว ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภทที่ 1 เรือใบ ok dinght
OK Overall ลำดับที่ 1 นายชูศิษฏ์ ปัญจมาลา ลำดับที่ 2 จ่าโท กีระติ บัวลง และลำดับที่ 3 Mr.มอร์เต้น ยาคอบเซ่น
ประเภทที่ 2 เรือใบ Laser4.7 Open ลำดับที่ 1 นายบวรนันท์ ชันรัมย์ ลำดับที่ 2 น.ส.ทอฝัน บุนนาค และลำดับที่ 3 นายพันวา บุนนาค
ประเภทที่ 3 เรือใบ Optimist Gold Fleet Optimist Overallมลำดับที่ 1 ด.ช.ปิติภูมิ เจริญผล ลำดับที่ 2 ด.ญ.พชรพรรณ องคะลอย และลำดับที่ 3 ด.ช.หรรษลักษ์ ศรีนคร
ประเภทที่ 4 เรือใบ Optimist Green Fleet Overall ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์
ลำดับที่ 2 ด.ช.ศรวิชญ์ นาคสุข และลำดับที่ 3 ด.ช.ธรรมชาติ ศรีโอภาศ