สธ.ทม.หนองปรือ เตรียมทำถังขยะสีแดงทิ้งหน้ากากอนามัยกันโควิด-19 หลังพบคนทิ้งลงขยะทั่วไป หวั่นเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้พนักงาน

จากกรณีที่ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มกลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอบางละมุง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้จำนวนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งมีเพิ่มมากขึ้น ในการจัดเก็บขยะทั่วไปพบว่ามีการนำหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า หลังจากที่พบว่าปัจจุบันมีการทิ้งขยะจำพวกหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งรวมกับขยะทั่วไปมากขึ้น เพราะหากหน้ากากอนามัยที่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปพบว่าบางส่วนมาจากผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้พนักงานจัดเก็บขยะของทางเทศบาลเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย อาจจะติดเชื้อไวรัส ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ด้วยการทิ้งใส่ถุงพลาสติก แล้วมัด 2 ชั้นก่อนนำมาทิ้งแยกจากขยะทั่วไป โดยทั้งบ้านสามารถทิ้งถุงรวมกันได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองหนองปรือเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว แต่พบว่าหลังสถานการณ์ของโรคดีขึ้น ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของโรคหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งจะดีกว่า ซึ่งจริงๆ แล้ว ทั้งหน้ากากผ้า และ หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ก็สามารถป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่การไม่เดินทางไปในที่ชุมชน ไม่เดินทางไปที่มีคนจำนวนมาก ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ใช้เจลแอลกอฮอล์ลล้างมือ หลังไปในที่สาธารณะ เป็นส่วนประกอบสำคัญทำให้การแพร่ระบาดลดลง

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพนักงานจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ จะได้จัดทำถังขยะอันตรายเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งโดยเฉพาะ ประชาชนทั่วไปสามารถนำหน้ากากอนามัยมาทิ้งได้ที่ถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ที่จะตั้งไว้ด้านหน้าเทศบาลฯ โดยจะใช้เถังขยะสีแดงและมีสัญลักษณ์ที่เด่นชัด หากประชาชนให้การตอบรับดีก็จะขยายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆต่อไป.