สวนสัตว์

-ท่องเที่ยวพากิน-พาเที่ยวสวนสัตว์

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดให้เด็กๆ “เที่ยวฟรี” ในวันเด็กแห่งชาติ 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้

นายเทวินทร์ รัตนะวงศ

Read More
-ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์สวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์จับมือธนชาติ มอบประกันอุบัติเหตุ ฟรี! คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ประเดิมที่แรกสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผ

Read More
-ท่องเที่ยวพากิน-พาเที่ยวสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกแรดขาว ตัวแรกขององค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมชวนโหวตตั้งชื่อ “Power” vs “Junior”

ที่ส่วนจัดแสดงสัตว์แ

Read More