ณุศา ซีเอสอาร์ ดันกัญชา/กัญชง กู้เศรษฐกิจไทย ประกาศรับเกษตรกรเข้าสู่ Contract Farming เปิดจองต้นกล้ากัญชา 1,000,000 ต้น พร้อมการันตีรับซื้อช่อดอก

บริษัท ณุศา ซี เอสอา

Read more