ท่องเที่ยว

-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการชี้ Free Visa “จีน-คาซัคสถาน” อาจไม่ตอบโจทย์กระตุ้นท่องเที่ยวพัทยา ชี้พฤติกรรมนทท.จีนเปลี่ยน เน้นกว้านซื้ออสังหาฯ ทำที่พักให้พวกเดียวกัน ทำรัฐเสียหาย

นางสาวพัชร์ศณัสม์ อั

Read More
-ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อพท.3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ที่โรงแรมลองบีช การ์

Read More