ภาพข่าว

-การศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน สถานพยาบาล 27 ทุน รวมล้านกว่าบาท

ที่สโมสรหมู่บ้านพนาว

Read More
-ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อพท.3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ที่โรงแรมลองบีช การ์

Read More