เมืองพัทยา จับมือเรือนจำพิเศษฯ Kick Off ความร่วมมือขุดลอกท่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

ที่ บริเวณชายหาดพัทย

Read more