พัฒนาสังคม

-ชุมชนพัฒนาสังคม

‘มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง’ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ 2,000 ชุด แถมค่ารถ 100 บาท รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.25

Read More