พัฒนาสังคม

+ประชาสัมพันธ์พัฒนาสังคมภาพข่าว

คณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนภาคตะวันออก

ที่ห้องประชุมศาลาว่า

Read More
+ชุมชนพัฒนาสังคม

‘มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง’ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ 2,000 ชุด แถมค่ารถ 100 บาท รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.25

Read More