“นายกเบียร์” ปลื้ม “งานเดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 14 สำเร็จตามเป้า สร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ จัดครั้งต่อไป พ.ย.นี้

ที่เวทีหลัก สะพานยาว

Read more

กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงขยายงานสร้างโอกาส สร้างรายได้จัดอบรมโครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ที่สวนอาหารเรือนไทย

Read more