ปภ เดินสายมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการเมืองชลบุรีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ขับขี่อย่างระวัง เมื่อเจอทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาค

Read more

เมืองพัทยา จับมือเรือนจำพิเศษฯ Kick Off ความร่วมมือขุดลอกท่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

ที่ บริเวณชายหาดพัทย

Read more

เมืองพัทยา ยกระดับการรักษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล จัดอบรมไลฟ์การ์ดเน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ที่ บริเวณลานกีฬาอเน

Read more