ทต.หนองปลาไหล จัดอบรมวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ป้องกันประมวลผลพลาด ลดเสี่ยงการแพร่ระบาด

ที่เทศบาลตำบลหนองปลา

Read more