อ.บางละมุงประชุมทุกส่วนงานเร่งสำรวจข้อมูลประชากร กำหนดแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมศาลาประ

Read more

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัด Live คอนเสิร์ตการกุศล MOL เราไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 2 หารายได้สนับสนุนโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไ

Read more