ทม.หนองปรือร่วมกับพม.ชลบุรี สำรวจหาผู้สูงวัยอายุ 100 ปี เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อคนทุกช่วงวัย

ที่บ้านเลขที่ 34/81

Read more