อ.บางละมุงประชุมทุกส่วนงานเร่งสำรวจข้อมูลประชากร กำหนดแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมศาลาประ

Read more

สภาเมืองพัทยาเสนอแนวทางพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เน้นรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

​นายบุญอนันต์ พัฒนสิ

Read more