สภ.เมืองพัทยาสนธิกำลังจัดระเบียบผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ฟื้นฟูภาพลักษณ์-สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

ที่บริเวณท่าเทียบเรื

Read more